Introducerea monitorizarii cu ajutorul camerelor de supraveghere video

UPDATE 12.12.2018

S-a primit raspunsul de la Politia Locala Sector 1 Bucuresti. 

Catre:            Primaria Sector 1 Bucuresti

In atentia d-lui Primar Daniel Tudorache

             Pentru scaderea starii infractionale prin descurajarea potentialilor infractori, in zona de nord, propunem introducerea monitorizarii cu ajutorul camerelor de supraveghere video.

Sistemul va asigura un efect de descuraiare prin prezenta camerelor de supraveghere in zonele monitorizate.  Efectul va fi crescut prin interventia prompta a echipajelor politiei Locale in momentul detectarii unui eveniment, interventia putand fi coordonata pe baza informatiilor culese cu ajutorul camerelor video.

Sistemul poate permite stocarea si analizarea datelor inregistrate in eventualitatea unui eveniment nedetectat in timp real. In acest caz, sincronizarea orei la care a avut loc fapta cu timpul inregistrarii, poate duce la identificare faptasului/faptasilor.

Existenta unui sistem de monitorizare ar putea compensa numarul redus de politisti avand in acelasi timp si un impact psihologic in prevenirea infractiunilor stradale.

Din datele statistice rezulta ca peste 40 la sută este procentul cu care a scăzut rata infracţionalităţii în zone unde s-au montat sisteme de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii.

Un exemplu in acest sens, este montarea unui sistem de supraveghere video in  cartierul Creangă, Sectorului 2 Bucuresti.  http://www.expresspress.ro/cartierul-creanga-s-imbogatit-cu-camere-de-supraveghere

Anexam o schita cu propunerea noastra privind montarea de camere video.  

Primul raspuns primit: 

Urmare a petiţiei dumneavoastră adresată Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, vă informăm că aceasta a fost înregistrată sub numărul 50200 din 28.11.2018 şi repartizată spre soluţionare în conformitate cu prevederile OGR 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată cu Legea 233/2002, la Poliţia Locală Sector 1  din strada Prometeu nr.26, telefon 021/232.54.59,  email: contact@politialocalasector1.ro în ale cărei atribuţii intră soluţionarea problemei semnalate de către dumneavoastră şi de unde urmează să primiţi răspunsul în termenul legal.

Cu stimă,

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul  

Nici o strada neasfaltata si fara utilitati publice

Va prezentam raspunsul (Click aici pentru a citi) PMB – Directia Generala Servicii Publice – Directia Utilitati Publice- Serviciul Alimentare cu Apa si Canal privind realizarea utilitatilor pe Drumul Piscul Pietrei, Drumul Piscul Mare si „drumul expres”  Penetratie Bucuresti -Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1.

Aplicare O.U.G. 51/2018

Deoarece sunt interpretari ca prin O.U.G. 51/2018 se reactiveaza P.U.Z.-urile expirate, am solicitat clarificari de la M.D.R.A.P.

Raspunsul primit (Click aici pentru a citi):

„Se constata, astfel, ca prevederile OUG 51I2018 nu pot fi aplicate in cazul planurilor urbanistice zonale cu valabilitate expirata.”

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul I
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 46, alineatul (13) va avea următorul cuprins:
(13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.

2. La articolul 56, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

(5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, în următoarele situaţii:
a)dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condiţiile legii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desfiinţare;
b)dacă a fost demarată punerea în aplicare a reglementărilor privind circulaţia juridică a terenurilor, stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
c)dacă au fost iniţiate obiective de investiţii de modernizare şi/sau dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare.

Articolul II

Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2013, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.

Articolul III

Termenul prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.

PUZ – Zona de Nord – HCGMB 21/2014

UPDATE 1:

Azi, 06.09.2018 a sosit raspunsul (Click aici pentru a citi) si de la Primaria Sector 1 – Directia Juridica, care e „pe dos”.  🙂   Deci fiecare intelege ce vrea.

 

Stirea initiala:

Conform raspunsului (Click aici pentru a citi) primit de la CGMB, PUZ-ul Zona de Nord aprobat prin HCGMB 21/2014 este suspendat „pana la solutionarea definitiva a cauzei ce formeaza obiectul dosarului  nr. 35396/3/2015”.

Urmatorul termen in proces este la data de 19.10.2018.

 

Am transmis catre Primaria Sector 1 si catre Primaria Municipiului Bucuresti urmatoarea solicitare:

Referitor la anularea HCGMB nr.21/30.10.2014 privind Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti

Avand in vedere ca:

  • Prin sentinta civila nr. 7220/2016  12.2016 emisa de Tribunalul Bucureşti  Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost suspendata HCGMB nr.21/30.10.2014 până la pronunţarea instanţei pe fond.
  • In dosarul nr. 35396/3/2015 instanta s-a pronuntat pe fond si prin sentinta civila nr. 2966/2017  05.2017 emisa de Tribunalul Bucureşti  Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost anulata HCGMB nr.21/30.10.2014.
  • CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 BUCUREŞTI PRIN PREŞEDINTE, PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI PRIN PRIMAR, a declarat recurs la data 16/03/2018, iar CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN PREŞEDINTE la data 19/03/2018.
  • Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,   20:
    • (1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunțare ori de la comunicare.
    • (2) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență.
  • Din adresa nr. 792.572/2018 transmisa de Jandarmeria Romana catre Primaria Sectorului 1 Bucuresti, rezulta ca Poligonul Baneasa a fost reomologat si „zona de suguranta a fost restransa la limita Poligonului Baneasa” (deci in afara limitelor din Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti).

Va rugam sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere privind valabilitatea in prezent a HCGMB nr. 21/30.10.2014, tinand cont ca s-a declarat recurs la Hotărârea pronunțată în primă instanță.   

HCGMB nr.21/30.10.2014 este suspendata, anulata sau este in vigoare pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile ?

Dorim ca informaţiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic,

la următoarea adresă de e-mail: baneasa21@gmail.com

Anexam:

Suntem dispusi să plătim eventualele taxe aferente serviciilor de scanare/copiere a documentelor solicitate.

Vă mulţumim pentru solicitudine,

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21