PUZ Coordonator Sector 1 Bucuresti, ANUNT DEZBATERE PUBLICA 4.11.2019 – AVIZAREA PROIECTULUI

UPDATE 29 oct 2019

A fost publicata o noua varianta de reglementari urbanistice – zonificare functionala.

Plan Reglementari Urbanistice PUZ sector 1 zona NORD (CLIK pentru a deschide)

Plan Reglementari Urbanistice PUZ sector 1 zona SUD (CLIK pentru a deschide)

Eventuale observatii si propuneri trebuie facute tinand cont de noua varianta de reglementari urbanistice zi zonificarea functionala.

STIREA INITIALA

Dezbaterea publica privind PUZ Coordonator Sector 1 Bucuresti va avea loc la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, Piata Montreal nr. 10, Bucuresti, Sala New York, in data de 04.11.2019, ora 16:30.

PLAN-Reglementari-PUZ-Sector-1

Observatii si propuneri privind PUZ Coordonator Sector 1 Bucuresti, ETAPA – AVIZAREA PROIECTULUI

Update 30.05.2019:

Având în vedere faptul ca în cadrul etapei a III-a de consultare a populației, nu au fost puse la dispoziția publicului toate documentele menționate conform prevederilor HCGMB or. 136/2012, se reia etapa a III-a (respectiv a etapei de avizare), cu disponibilizarea Regulamentului Local de Urbanism, a Memoriului General aferent P.U.Z. și a tuturor celorlalte documentații menționate în art. 11 secțiunea C din HCGMB or. 136/2012.

Stirea initiala:

Desi o parte din observatiile si propunerile facute in fazele anterioare au fost respectate, raman in continuare situatii care necesita clarificari, detalieri, sau modificari ale PUZ Coordonator Sector 1.

1.O prima problema o reprezinta zonificarea teritoriului pentru locuinte si dotari, in doar 3 zone principale fara impartirea in subzone:

 • zona „L” arii rezidentiale, Hmax P+2, CUT 1,3-1,6
 • zona „M” zona mixta continand arii rezidentiale si dotari complementare,  Hmax P+14.  CUT 3
 • Zona „C” – zona poli de dezvoltare urbana, Hmax nelimitat CUT 4

Din punctul nostru de vedere, este cel putin discutabila nota:Experienta de administrare pe baza PUG /MB, ramas in vigoare prin repetate prelungiri, a dovedit ca diferentierea foarte amanuntita si restrictiva a UTR nu a produs gestionarea in parametri exacti si in sensul valorificarii potentialului urban al unei metropole in devenire. Pentru a remedia riscul deciziilor mecanice si a raspunde ritmului de dezvoltare al Municipiului Bucuresti, PUZ COORDONATOR SECTOR 1 propune o zonificare funcfionala esentiala si flexibila, adaptata la conditiile reale actuate ale exercitarii atributiilor urbanismului administrativ”.

In prezent , cand cu o „diferentierea foarte amanuntita si restrictiva a UTR”,  exista deja numeroase nemultumiri ale locuitorilor din imobile cu 1-2 etaje la aparitia in vecinatate a unor imobile mai inalte sau functiuni care deranjeaza, este simplu de imaginat ce se va intampla daca/cand PUZ-ul va fi aprobat iar in imediata vecinatate a unor locuinte cu 1-2 etaje vor aparea imobile cu 14 etaje.

Deoarece sunt situatii in care prin PUZ se propune un regim de inaltime de P+14 etaje (sau chiar mai mult), in zone cu locuinte existente cu 1-2 etaje, aprobarea PUZ-ului in forma propusa, va duce la aparitia multor situatii conflictuale intre locuitorii imobilelor existente si dezvoltatorii/locuitorii viitoarelor imobile cu 14 etaje.

Dezvoltarea orasului nu trebuie privita doar prin prisma dezvoltarilor imobiliare, ci trebuie privita in primul rand prin prisma calitatii vietii locuitorilor si a confortului locuirii.

Prin propunerea PUZ Sector 1, se permite practic o densitate excesiva a constructiilor de locuinte, cu un  CUT de 3-4, lucru ce e de evitat.

Spre comparatie, in zonele cu blocuri construite inainte de anul 1990, in general, CUT-ul nu este mai mare de 1.5

Experienta urbanistica din alte tari a demonstrat ca dor o reglementare urbanistica amanuntita si detaliata asigura o dezvoltare urbanistica coerenta si in folosul locuitorilor.  

Trebuie pus, in primul rand, accentul pe calitatea locuirii, nu pe expansiunea urbana (pe verticala).

Politica de LOCUINTE  nu este acelasi lucru cu Politica de LOCUIRE.

Exemple de zone unde se propun imobile inalte P+14E peste imobile existente mici sau medii:

 • Complexului Felicity (Drumul Opalului)
  • situatia actuala: locuinte colective cu 2-4 etaje; CUT mediu 1,7
  • se propune: Hmax P+14E, CUT 3
 • Zona din nordul Sos. Ghe. Ionescu Sisesti, intre Restaurantul 2 Cocosi si Lacul Grivita-Sos. Alexandru Bratu:
  •  situatia actuala: locuinte individuale si colective cu 2-4 etaje;
  • se propune: Hmax P+14E, CUT 3
 • Zona din sudul Sos. Ghe. Ionescu Sisesti,
  •  situatia actuala conform PUG: zona este preponderent L1e Hmax P+1E, cu cateva imobile colective cu maxim P+4E construite in baza unor PUZ-uri;
  • se propune preponderent „M”: Hmax P+14E, CUT 3
 • Poate cel mai relevant exemplu (unde exista deja procese pe rolul instantelor judecatoresti) este zona cuprinsa intre strazile: Feleacu, Elena Caragiani, Borsa, Smaranda Braescu,
  •  situatia actuala: constructii existente cu 1-2 etaje, majoritatea realizate dupa 1990,  conform PUG – L3a considerate funcţional şi urbanistic similar zonei L2 Hmax P+2E, CUT max 1,3 ;
  • se propune „M”: Hmax P+14E, CUT 3

Desi consideram ca e mai bine sa ramana o  „diferentiere foarte amanuntita si restrictiva a UTR”, daca totusi se ia decizia de a se aproba PUZ-ul in forma prezentata spre consultare publica,

propunem ca prin Regulamentul de Urbanism sa se introduca in mod expres precizarea ca „retragerile faţă de limitele laterale ale parcelei si retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren” iar eventuale derogari ale retragerilor sa fie posibile doar cu acordul explicit, notat in cartea funciara, al imobilelor invecinate.   

si

propunem ca pentru toate UTR, sa se conditioneze inaltimea maxima imobilelor in functie de lăţimea străzii între aliniamente, fara posibilitate de a se acorda derogari.   (a se vedea in acest sens conditionarile din Regulamentul Local de Urbanism – PUG – M – ZONA MIXTĂ –  ARTICOLUL 10 – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.)

2. Circulatiile nu sunt detaliate si nu sunt stabilite piste pentru biciclisti.

Propunem detalierea profilelor strazilor si indicarea pe plansa de reglementari PUZ  a pistelor pentru biciclisti.

3. Propunerea PUZ nu respecta si/sau nu este corelata cu Legea 24/2007 (Legea spatiilor verzi).

„(4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare.”

(5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de prezenta lege.” – art. 18

Potrivit prevederilor legale in vigoare, cuprinse, in prezent, la alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 24/2007, asigurarea suprafetei minime de 20 mp de spatiu verde pe cap de locuitor si minimum de 5% spatii verzi publice, conditioneaza distinct:

 • extinderea intravilanului localitatilor,
 • transformarea zonelor cu alte functiuni in zone rezidentiale,
 • construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate in proprietatea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, a autoritatilor centrale si locale.

Procentul de 5%, cota pentru amenajarea spatiilor verzi publice, se calculeaza in raport cu suprafata propusa pentru transformate in zone rezidentiale,

(a se vedea in acest sens si raspunsul de la MDRAP http://www.baneasa21.ro/wp-content/uploads/2019/04/raspuns-MDRAP-legea-spatiilor-verzi.pdf )

      (In zona Drumul Piscul Mare au fost propuse modificari din „M” in „L” si din „L” in „M”, fata de reglementarile PUG, fara a se tine cont situatia existenta in teren, de parcelarea existenta si fara a se prezenta materiale explicative scrise care au stat la baza propunerii, asa cum prevede METODOLOGIA de informare și consultare a publicului)

4. Au fost propuse artere de circulatie cu traseu infundat cu lungimi mai mari de 50-100 m, lungimi ce nu respecta prevederile HCGMB 66/2006. „Artera de circulatie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 50,00m si va fi prevazuta la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6.00m.”

Propunem respectarea HCGMB 66/2006 si reconfigurarea arterelor de circulatie conform normelor si legislatiei in vigoare.

Propunere actuala PUZ sector 1

5. Prin propunerea unei noi artere de circulatie intre strazile Drumul Stegarului si Drumul Piscul Nou, terenul proprietate privata inscris in CF  nr. 205286, DEVINE NECONSTRUIBIL  Noua artera de circulatie propusa nu este necesara.

Propunem renuntarea la artera de circulatie nou propusa.

6. Prin P.U.Z. coordonator sector 1 se propune o noua artera de circulatie intre Drumul Opalului si Drumul Piscul Lung. 

La est de parcela cu numar cadastral 212273 este un gol ramas liber de 2.127 mp cu latimea de 7,66-11,33 (ramas de la realizarea cadastrelor).

Propunem ca noua artera sa fie pe golul ramas, la est de parcela cu numar cadastral 212273, similar cum s-a procedat cu golul ramas la sud de cartierul Felicity de cca. 5.000 mp.

7. Prin P.U.Z. Zona de Nord (care in prezent este suspendat) au fost prevazute zone necesare realizarii si dezvoltarii gospodariei comunale conform studiului de retele edilitare avizat P.M.B.

Exemple:

 • Zona necesara pentru statie de transformare 110/20 kV (intersectia Drumul Piscul Pietrei – Drumul Piscul Nou – Drumul Piscul Mare)
 • Zona necesara pentru statii de pompare a apelor pluviale si menajere (intersectia Drumul Piscul Nou cu Drumul Piscul Corbului)
 • Zona necesara pentru statii de preepurare a apelor pluviale (pe malul lacului)

Propunem ca P.U.Z. coordonator sector 1 sa prevada zonele neceasare pentru: statia de transformare 110/20 kV, statiile de pompare si statiile de preepurare.

8. Sunt necorelari intre latimea strazilor si functiunile propuse.  

De exemplu:  Drumul Stegarului este pastrat la 2 benzi pe sens desi deserveste loturi construibile doar pe o parte, iar Drumul Piscul Nou (pe o lungime de 1.500 m – intre Drumul Piescul Mare si Drumul Agatului) a fost redus la o banda pe sens, desi deserveste loturi construibile stanga-dreapta dintre care o mare parte sunt incadrate in „M” – zona mixta (zona cu un C.U.T. mare si un regim mai mare de inaltime).   Trebuiesc corelate latimile strazilor intre aliniamente si inaltimea maxima admisibila a cladirilor, tinand cont de Art. 10 din Regulamentul de Ubanism P.U.G. – Zona Mixta.  Situatie similara pentru Drumul Piscul Nou si Strada Alexandru Bratu.

Propunem pastrarea la 2 benzi pe sens pentru Drumul Piscul Nou, Drumul Piscul Lung, Strada Alexandru Bratu si (eventual) reducerea la o banda pe sens cu piste pentru biciclisti pentru Drumul Stegarului.   

9. In documentatiile de urbanism aprobate anterior (sau in curs de aprobare) erau prevazute mai multe intersectii cu sensuri giratorii:

intersectie Sos. Ghe. Ionescu Sisesti cu Drumul Piscul Radului, intersectia Drumul Piscul Radului cu Drumul Piscul Mosului, intersectia Drumul Piscul Pietrei cu Drumul Piscul Mare, intersectia Piscul Mosului cu Drumul Varful Berivoiul Mare etc, care nu au fost preluate de P.U.Z. coordonator sector 1. In Europa sensurile giratorii inlocuiesc din ce in ce mai multe intersecţii clasice, in încercarea de a fluidiza traficul.

Conform specialiştilor, sensurile giratorii duc la reducerea accidentelor cu 37%, accidentele soldate cu rănirea de persoane sunt mai puţine cu 75%, iar timpul de asteptare scade ! 

Propunem realizarea unui studiu de trafic si detalierea intersectiilor cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”.

10. In toate P.U.Z. aprobate anterior la Sos. Bucuresti Ploiesti (DN1), era aprobata o zona de spatii verzi  (retragerea constructiilor) fata de axul DN1 de 75 m. Aceasta zona (retragere) a fost redusa.

Propunem pastrarea zonei de spatii verzi de 75 m fata de axul DN1 si detalierea profilului arterei de circulatie.

11. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune practic defrisarea unor suprafete importante de padure (cca. 16 Ha) pentru a se include in „M” – Zona mixta.  (padurea existenta de la intersectia Sos.  Jandarmeriei cu Sos. Bucuresti Ploiesti – DN1, padurea si parcul din zona restaurantului „Casa Alba” Aleea Privighetorilor). 

Este total nefiresca propunerea de defrisare a unei suprafete insemnate din padure si includerea unor zone construite in spatii verzi (parcuri publice). 

Propunerea PUZ incalca Legea spatiilor verzi.

Cele doua zone exemplificate mai jos sunt trecute in Registrul Spatilor Verzi la Categoria Paduri, Paduri de agrement .

 Legea actuala impune pastrarea zonelor actuale ca padure, respectiv parc pentru zona restaurantului „Casa Alba”.

12. A fost modificat profilul, traseul si intersectiile aferente drumului aprobat prin Planului Urbanistic Zonal Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1 cu HCGMB 325/2010 cu valabilitate prelungita.

Atragem atentia ca este putin probabil sa se poata rezolva corect tehnic  solutia prezentata mai mult schematic prin PUZ Coordonator Sector 1.

 Propunem pastrarea profilului si traseului drumului deja aprobat prin HCGMB 325/2010 cu valabilitata prelungita.

13. Terenurile din Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 180 au fost incluse in „S1” – Zona cu destinatie speciala, desi in realitate imobilele sunt proprietate privata si sunt construite locuinte.

Propunem includerea in zona „L” – Locuinte individuale si colective mici.

14. Nu au fost preluate reglementarile studiate si aprobate prin PUZ sos. Odai nr. 3-5.

Propunem includerea arterei de circulatie existente, str. George Calinescu (strada aflata la limita dintre Mun. Bucuresti si Orasul Otopeni.

15. Va rugam sa analizati oportunitatea existentei Poligonului Permanent Deschis Baneasa din Str. Jandarmerie, in interiorul intravilanului Mun. Bucuresti.  Mentionam ca tragerile efectuate in Poligon cu munitie de razboi au dus la producerea mai multor accidente.

16. Prin PUZ Sector 1 se propune introducerea tramvaiului intre Sos. Ghe. Ionescu Sisesti si Drumul Lapus pe drumul Varful Berivoiul Mare – Str. Gen. Eraclie Arion.

Deoarece traseul este propus printr-o zona preponderent rezidentiala, acest lucru va duce la nerespectarea legislatiei privind privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (poluarea sonora la zgomotul produs de tramvai ajungand la 80 dB).

De asemenea, realizarea investitiei va necesita exproprierea si demolarea a zeci de imobile existente.

Propunem sa reanalizati oportunitatea traseului propus pentru linia de tramvai.    

17. In „etapa elaborarii propunerilor” nu a fost prezentat si Regulamentului de Urbanism – partea scrisa si materialele explicative scrise aferente propunerilor PUZ.

Propunem supunerea spre consultare publica si a Regulamentul de Urbanism – partea scrisa.

18. Etapele si modalitatea de consultare si informare trebuie sa respecte „METODOLOGIA de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  amenajare a teritoriului și de urbanism”.

„ Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări

Art. 37. — Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele activități:

1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

Nu a fost prezentat REGULAMENTUL DE URBANISM – PARTEA SCRISA.

Nu au fost notificati  proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ.

19. Pe plansa de reglementari sunt mai multe erori de redactare, de exemplu:

 • In tabelul cu zone protejate sunt trecute documentatii de urbanism care au fost aprobate in anii: 2030-2040.
 • Pentru imobilul cu numarul cadastral 230751, incadrarea propusa de UTR „M” nu corespunde cu culoarea aferenta incadrarii din legenda.
 • Pentru imobilul cu numarul cadastral 205411, incadrarea propusa este UTR „A” iar culoarea corespunde cu UTR „M”.

Status proces Jandarmerie-Primarie 2019

Update 19.04.2019

A fost respins Recursul.

Azi a fost termen de judecata (stadiu procesual: Recurs) in dosarul nr. 35396/3/2015*.
 Instanta a dispus amanarea judecarii cauzei şi a acordat un nou termen de judecată la data de 01.03.2019 .

La acest termen a acceptat sa ne reprezinte pro bono” dl. avocat Ion Adrian de la „Ion si Asociatii” , ii multumim inca o data.

Pentru termenul acordat urmeaza sa formulam note scrise si sa depunem inscrisuri privind exceptia de nelegalitate invocata de Primaria Sector 1, care nu a sustinut apararile cu niciun document care sa demonstreze nelegalitatea omologarii Poligonului Baneasa.

Apoi vor fi studiate cererile de interventie formulate de intervenienti in sprijinul Jandarmeriei pentru anularea P.U.Z.

Vor fi facute si demersuri administrative pentru a proba apararile noastre.

Partea neplacuta este ca, desi din adresa transmisa Primariei Sector 1 de catre UM 0260 reiese ca „zona de siguranta a fost restransa la limita Poligonului Baneasa”, restrangerea zonei de siguranta a Poligonului se pare ca se refera doar pentru liniile de tragere 7, 8, 9 ,10. Cel putin asa a reiesit din discutiile neoficiale cu juristii de la M.A.I.

PUZ sector 1 – Observatii si Propuneri

1. Extinderea Cimitirului Straulesti 2 a fost incadrata in „L” – Zona Locuinte individuale si colective mici, desi terenul respectiv in suprafata de cca. 2.6 Ha este amenajat ca cimitir.

Propunem incadrarea in „G2” – Zona Cimitirelor. 

2. Prin P.U.Z. Coordonator Sector 1 se propun zone de parcuri si spatii verzi peste constructii existente sau imobile in curs de construire, fapt aproape imposibil de realizat. Se vor demola constructiile existente pentru a se realiza parcuri ?

Propunem ca reglementarile din PUZ Sector 1 sa respecte situatia reala iar  zonele construite sa fi incadrate in  „M” sau „L” 

3. O suprafata de cca. 2,2 Ha (la sud fata de Drumul Piscul Nou a fost inclusa in „V” – Zona parcurilor, spatiilor verzi pentru agrement si a culoarelor de protectie, desi conform P.U.G. terenurile erau incadrate in „L1c” – Locuinte individuale si colectiv mici. 

Propunem incadrarea in  „M” sau „L”, asa cum era incadrarea in P.U.G.

4. Au fost propuse artere de circulatie cu traseu infundat cu lungimi mai mari de 50-100 m, lungimi ce nu respecta prevederile HCGMB 66/2006. „Artera de circulatie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 50,00m si va fi prevazuta la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6.00m.”

Propunem respectarea HCGMB 66/2006 si reconfigurarea arterelor de circulatie conform documentatiilor aprobate anterior.

5. Nu au fost preluate arterele de circulatie aprobate anterior prin documentatii de urbanism  care si-au produs efectul (au fost delimitate zonele afectate de servituti publice – au fost realizate dezmembrari cadastrale si/sau sunt in curs de aprobare documentatii urbanistice).

5a. Artera propusa intre Drumul Piscul Mare si Drumul Piscul Rusului.
5b. Artera propusa intre Drumul Stegarului si Drumul Piscul Nou.
5c. Artera propusa intre Drumul Stegarului si legatura cu Drumul Piscul Rehiului

Propunem introducerea in P.U.Z. coordonator sector 1 a arterelor de circulatie prevazute in documentatiile de urbanism aprobate anterior si care si-au produs efectele.

6. Prin P.U.Z. coordonator sector 1 se propune o noua artera de circulatie intre Drumul Opalului si Drumul Piscul Lung.  La est de parcela cu numar cadastral 212273 este un gol ramas liber de 2.127 mp cu latimea de 7,66-11,33 (ramas de la punerea in posesie).

  Facem observatia ca strada propusa intre Drumul Opalului si Drumul Piscul Lung a reprezentat motivul pentru care a fost anulat de instanta P.U.Z. Zona de Nord aprobat in anul 2004.

Propunem ca noua artera sa fie pe golul ramas, la est de parcela cu numar cadastral 212273 similar cum s-a procedat cu golul ramas la sud de cartierul Felicity.

7. Prin P.U.Z. Zona de Nord (care in prezent este suspendat) au fost prevazute zone necesare realizarii si dezvoltarii gospodariei comunale conform studiului de retele edilitare avizat P.M.B.

 • Zona necesara pentru statie de transformare 110/20 kV (intersectia Drumul Piscul Pietrei – Drumul Piscul Nou – Drumul Piscul Mare)
 • Zona necesara pentru statii de pompare a apelor pluviale si menajere (intersectia Drumul Piscul Nou cu Drumul Piscul Corbului)
 • Zona necesara pentru statii de preepurare a apelor pluviale (pe malul lacului)

Propunem ca P.U.Z. coordonator sector 1 sa prevada zonele neceasare pentru statia de transformare 110/20 kV, statiile de pompare si statiile de preepurare.

8. In interiorul Complexului Felicity, prin P.U.Z. aprobate enterior era aprobata o suprafata de cca. 5.000 mp de spatiu verde care exista si in momentul actual (parc si spatiu de joaca). Prin  P.U.Z. coordonator sector 1, suprafata respectiva a fost inclusa in Zona Mixta. 

Propunem pastrarea suprafetei in „Zona Verde”

9. Intre strazile Drumul Stegarului, Drumul Muntele Gaina si Drumul Agatului apare o zona VP ( zona padurilor), desi in realitate nu a fost si nu este padure.

Propunem reincadrarea in zona „L” sau „M” cu pastrarea drumului existent (Drumul Stegarului).

10. Sunt necorelari intre latimea strazilor si functiunile propuse.  De exemplu:  Drumul Stegarului este pastrat la 2 benzi pe sens desi deserveste loturi construibile doar pe o parte, iar Drumul Piscul Nou (pe o lungime de 1.500 m – intre Drumul Piescul Mare si Drumul Agatului) a fost redus la o banda pe sens, desi deserveste loturi construibile stanga-dreapta dintre care o mare parte sunt incadrate in „M” – zona mixta (zona cu un C.U.T. mare si un regim mai mare de inaltime).   Trebuiesc corelate latimile strazilor intre aliniamente si inaltimea maxima admisibila a cladirilor, tinand cont de Art. 10 din Regulamentul de Ubanism P.U.G. – Zona Mixta.  Situatie similara pentru Drumul Piscul Nou si Str. Alexandru Bratu.

Propunem pastrarea la 2 benzi pe sens pentru Drumul Piscul Nou, Drumul Piscul Lung, Strada Alexandru Bratu si (eventual) reducerea la o banda pe sens cu piste pentru biciclisti pentru Drumul Stegarului.   

11. In documentatiile de urbanism aprobate anterior (sau in curs de aprobare) erau prevazute mai multe intersectii cu sensuri giratorii: intersectie Sos. Ghe. Ionescu Sisesti cu Drumul Piscul Radului, intersectia Drumul Piscul Radului cu Drumul Piscul Mosului, intersectia Drumul Piscul Pietrei cu Drumul Piscul Mare, intersectia Piscul Mosului cu Drumul Varful Berivoiul Mare etc, care nu au fost preluate de P.U.Z. coordonator sector 1. In Europa sensurile giratorii inlocuiesc din ce in ce mai multe intersecţii clasice, in încercarea de a fluidiza traficul.

Conform specialiştilor, sensurile giratorii duc la reducerea accidentelor cu 37%, accidentele soldate cu rănirea de persoane sunt mai puţine cu 75%, iar timpul de asteptare scade ! 

Propunem realizarea unui studiu de trafic si detalierea intersectiilor cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”.

12. In toate P.U.Z. aprobate anterior la Sos. Bucuresti Ploiesti (DN1), era aprobata o zona de spatii verzi  (retragerea constructiilor) fata de axul DN1 de 50-75 m. Aceasta zona (retragere) a fost redusa.

Propunem pastrarea zonei de spatii verzi de 50-75 m fata de axul DN1.

13. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune desfiintarea aterei de circulatie EXISTENTA intre Sos. Straulesti si Drumul Eugen Brote,  prevazuta prin PUG si prin PUZ aprobat cu HCGMB 60/2007 cu valabilitate prelungita prin HCGMB 227/2015 ?

Propunem pastrarea arterei de circulatie EXISTENTA.

14. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune practic defrisarea unor suprafete importante de padure (cca. 16 Ha) pentru a se include in „M” – Zona mixta.  (padurea existenta de la intersectia Sos.  Jandarmeriei cu Sos. Bucuresti Ploiesti – DN1, padurea si parcul din zona restaurantului „Casa Alba” Aleea Privighetorilor). 

Este total nefiresca propunerea de defrisare a unei suprafete insemnate din padure si includerea unor zone construite in spatii verzi (parcuri publice).   

 Propunem pastrarea zonelor actuale ca padure, respectiv parc pentru zona restaurantului „Casa Alba”.

15. A fost modificat profilul si traseul drumului aprobat prin Planului Urbanistic Zonal Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1 cu HCGMB 325/2010 cu valabilitate prelungita.

 Propunem pastrarea profilului si traseului drumului aprobat prin HCGMB 325/2010.

16. Terenurile din Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 180 au fost incluse in „S1” – Zona cu destinatie speciala, desi in realitate imobilele sunt proprietate privata si sunt construite locuinte.

Propunem includerea in zona „L” – Locuinte individuale si colective mici.

17. Nu au fost preluate reglementarile studiate si aprobate prin P.U.Z. sos. Odai nr. 3-5.

Propunem includerea arterei de circulatie existente, str. George Calinescu (strada aflata la limita dintre Mun. Bucuresti si Orasul Otopeni.

18. Va rugam sa analizati oportunitatea existentei Poligonului Permanent Deschis Baneasa din Str. Jandarmerie, in interiorul intravilanului Mun. Bucuresti.  Mentionam ca tragerile efectuate in Poligon cu munitie de razboi au dus la producerea mai multor accidente.

19. In „etapa elaborarii propunerilor” nu a fost prezentat si Regulamentului de Urbanism – partea scrisa.

Propunem supunerea spre consultare publica si a Regulamentul de Urbanism – partea scrisa.

20. Etapele de consultare si informare trebuie sa respecte „METDOLOGIA de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  amenajare a teritoriului și de urbanism„.

„… în vederea determinării oportunității planului în interes public, administrația publică inițiatoare poate aduce la cunoștința publicului intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia prin anunțuri pe pagina proprie de internet, anunțuri către proprietarii din zonă, afișări ale anunțului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zonă etc.”  

Pe pagina de internet a Primariei Sector 1, nu exista nici o informare privind Realizare P.U.Z. Coordonator Sector 1.

„În funcție de impactul estimat al PUZ, autoritățile administrației publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism și a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunității planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenția de elaborare.” 

„ Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări”

Art. 37. — Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele activități:

1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

Nu a fost prezentat REGULAMENTUL DE URBANISM – PARTEA SCRISA.

4. afișează anunțul la sediul propriu și în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puțin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

Art. 38. — În funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea acestuia:

 • a) informează publicul prin expoziții în zonă, emisiuni TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;
 • b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;
 • c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea și punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea intereselor mutuale etc.