Status proces Jandarmerie-Primarie 2019

Update 19.04.2019

A fost respins Recursul.

Azi a fost termen de judecata (stadiu procesual: Recurs) in dosarul nr. 35396/3/2015*.
 Instanta a dispus amanarea judecarii cauzei şi a acordat un nou termen de judecată la data de 01.03.2019 .

La acest termen a acceptat sa ne reprezinte pro bono” dl. avocat Ion Adrian de la „Ion si Asociatii” , ii multumim inca o data.

Pentru termenul acordat urmeaza sa formulam note scrise si sa depunem inscrisuri privind exceptia de nelegalitate invocata de Primaria Sector 1, care nu a sustinut apararile cu niciun document care sa demonstreze nelegalitatea omologarii Poligonului Baneasa.

Apoi vor fi studiate cererile de interventie formulate de intervenienti in sprijinul Jandarmeriei pentru anularea P.U.Z.

Vor fi facute si demersuri administrative pentru a proba apararile noastre.

Partea neplacuta este ca, desi din adresa transmisa Primariei Sector 1 de catre UM 0260 reiese ca „zona de siguranta a fost restransa la limita Poligonului Baneasa”, restrangerea zonei de siguranta a Poligonului se pare ca se refera doar pentru liniile de tragere 7, 8, 9 ,10. Cel putin asa a reiesit din discutiile neoficiale cu juristii de la M.A.I.

PUZ sector 1 – Observatii si Propuneri

1. Extinderea Cimitirului Straulesti 2 a fost incadrata in „L” – Zona Locuinte individuale si colective mici, desi terenul respectiv in suprafata de cca. 2.6 Ha este amenajat ca cimitir.

Propunem incadrarea in „G2” – Zona Cimitirelor. 

2. Prin P.U.Z. Coordonator Sector 1 se propun zone de parcuri si spatii verzi peste constructii existente sau imobile in curs de construire, fapt aproape imposibil de realizat. Se vor demola constructiile existente pentru a se realiza parcuri ?

Propunem ca reglementarile din PUZ Sector 1 sa respecte situatia reala iar  zonele construite sa fi incadrate in  „M” sau „L” 

3. O suprafata de cca. 2,2 Ha (la sud fata de Drumul Piscul Nou a fost inclusa in „V” – Zona parcurilor, spatiilor verzi pentru agrement si a culoarelor de protectie, desi conform P.U.G. terenurile erau incadrate in „L1c” – Locuinte individuale si colectiv mici. 

Propunem incadrarea in  „M” sau „L”, asa cum era incadrarea in P.U.G.

4. Au fost propuse artere de circulatie cu traseu infundat cu lungimi mai mari de 50-100 m, lungimi ce nu respecta prevederile HCGMB 66/2006. „Artera de circulatie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 50,00m si va fi prevazuta la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6.00m.”

Propunem respectarea HCGMB 66/2006 si reconfigurarea arterelor de circulatie conform documentatiilor aprobate anterior.

5. Nu au fost preluate arterele de circulatie aprobate anterior prin documentatii de urbanism  care si-au produs efectul (au fost delimitate zonele afectate de servituti publice – au fost realizate dezmembrari cadastrale si/sau sunt in curs de aprobare documentatii urbanistice).

5a. Artera propusa intre Drumul Piscul Mare si Drumul Piscul Rusului.
5b. Artera propusa intre Drumul Stegarului si Drumul Piscul Nou.
5c. Artera propusa intre Drumul Stegarului si legatura cu Drumul Piscul Rehiului

Propunem introducerea in P.U.Z. coordonator sector 1 a arterelor de circulatie prevazute in documentatiile de urbanism aprobate anterior si care si-au produs efectele.

6. Prin P.U.Z. coordonator sector 1 se propune o noua artera de circulatie intre Drumul Opalului si Drumul Piscul Lung.  La est de parcela cu numar cadastral 212273 este un gol ramas liber de 2.127 mp cu latimea de 7,66-11,33 (ramas de la punerea in posesie).

  Facem observatia ca strada propusa intre Drumul Opalului si Drumul Piscul Lung a reprezentat motivul pentru care a fost anulat de instanta P.U.Z. Zona de Nord aprobat in anul 2004.

Propunem ca noua artera sa fie pe golul ramas, la est de parcela cu numar cadastral 212273 similar cum s-a procedat cu golul ramas la sud de cartierul Felicity.

7. Prin P.U.Z. Zona de Nord (care in prezent este suspendat) au fost prevazute zone necesare realizarii si dezvoltarii gospodariei comunale conform studiului de retele edilitare avizat P.M.B.

 • Zona necesara pentru statie de transformare 110/20 kV (intersectia Drumul Piscul Pietrei – Drumul Piscul Nou – Drumul Piscul Mare)
 • Zona necesara pentru statii de pompare a apelor pluviale si menajere (intersectia Drumul Piscul Nou cu Drumul Piscul Corbului)
 • Zona necesara pentru statii de preepurare a apelor pluviale (pe malul lacului)

Propunem ca P.U.Z. coordonator sector 1 sa prevada zonele neceasare pentru statia de transformare 110/20 kV, statiile de pompare si statiile de preepurare.

8. In interiorul Complexului Felicity, prin P.U.Z. aprobate enterior era aprobata o suprafata de cca. 5.000 mp de spatiu verde care exista si in momentul actual (parc si spatiu de joaca). Prin  P.U.Z. coordonator sector 1, suprafata respectiva a fost inclusa in Zona Mixta. 

Propunem pastrarea suprafetei in „Zona Verde”

9. Intre strazile Drumul Stegarului, Drumul Muntele Gaina si Drumul Agatului apare o zona VP ( zona padurilor), desi in realitate nu a fost si nu este padure.

Propunem reincadrarea in zona „L” sau „M” cu pastrarea drumului existent (Drumul Stegarului).

10. Sunt necorelari intre latimea strazilor si functiunile propuse.  De exemplu:  Drumul Stegarului este pastrat la 2 benzi pe sens desi deserveste loturi construibile doar pe o parte, iar Drumul Piscul Nou (pe o lungime de 1.500 m – intre Drumul Piescul Mare si Drumul Agatului) a fost redus la o banda pe sens, desi deserveste loturi construibile stanga-dreapta dintre care o mare parte sunt incadrate in „M” – zona mixta (zona cu un C.U.T. mare si un regim mai mare de inaltime).   Trebuiesc corelate latimile strazilor intre aliniamente si inaltimea maxima admisibila a cladirilor, tinand cont de Art. 10 din Regulamentul de Ubanism P.U.G. – Zona Mixta.  Situatie similara pentru Drumul Piscul Nou si Str. Alexandru Bratu.

Propunem pastrarea la 2 benzi pe sens pentru Drumul Piscul Nou, Drumul Piscul Lung, Strada Alexandru Bratu si (eventual) reducerea la o banda pe sens cu piste pentru biciclisti pentru Drumul Stegarului.   

11. In documentatiile de urbanism aprobate anterior (sau in curs de aprobare) erau prevazute mai multe intersectii cu sensuri giratorii: intersectie Sos. Ghe. Ionescu Sisesti cu Drumul Piscul Radului, intersectia Drumul Piscul Radului cu Drumul Piscul Mosului, intersectia Drumul Piscul Pietrei cu Drumul Piscul Mare, intersectia Piscul Mosului cu Drumul Varful Berivoiul Mare etc, care nu au fost preluate de P.U.Z. coordonator sector 1. In Europa sensurile giratorii inlocuiesc din ce in ce mai multe intersecţii clasice, in încercarea de a fluidiza traficul.

Conform specialiştilor, sensurile giratorii duc la reducerea accidentelor cu 37%, accidentele soldate cu rănirea de persoane sunt mai puţine cu 75%, iar timpul de asteptare scade ! 

Propunem realizarea unui studiu de trafic si detalierea intersectiilor cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”.

12. In toate P.U.Z. aprobate anterior la Sos. Bucuresti Ploiesti (DN1), era aprobata o zona de spatii verzi  (retragerea constructiilor) fata de axul DN1 de 50-75 m. Aceasta zona (retragere) a fost redusa.

Propunem pastrarea zonei de spatii verzi de 50-75 m fata de axul DN1.

13. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune desfiintarea aterei de circulatie EXISTENTA intre Sos. Straulesti si Drumul Eugen Brote,  prevazuta prin PUG si prin PUZ aprobat cu HCGMB 60/2007 cu valabilitate prelungita prin HCGMB 227/2015 ?

Propunem pastrarea arterei de circulatie EXISTENTA.

14. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune practic defrisarea unor suprafete importante de padure (cca. 16 Ha) pentru a se include in „M” – Zona mixta.  (padurea existenta de la intersectia Sos.  Jandarmeriei cu Sos. Bucuresti Ploiesti – DN1, padurea si parcul din zona restaurantului „Casa Alba” Aleea Privighetorilor). 

Este total nefiresca propunerea de defrisare a unei suprafete insemnate din padure si includerea unor zone construite in spatii verzi (parcuri publice).   

 Propunem pastrarea zonelor actuale ca padure, respectiv parc pentru zona restaurantului „Casa Alba”.

15. A fost modificat profilul si traseul drumului aprobat prin Planului Urbanistic Zonal Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1 cu HCGMB 325/2010 cu valabilitate prelungita.

 Propunem pastrarea profilului si traseului drumului aprobat prin HCGMB 325/2010.

16. Terenurile din Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 180 au fost incluse in „S1” – Zona cu destinatie speciala, desi in realitate imobilele sunt proprietate privata si sunt construite locuinte.

Propunem includerea in zona „L” – Locuinte individuale si colective mici.

17. Nu au fost preluate reglementarile studiate si aprobate prin P.U.Z. sos. Odai nr. 3-5.

Propunem includerea arterei de circulatie existente, str. George Calinescu (strada aflata la limita dintre Mun. Bucuresti si Orasul Otopeni.

18. Va rugam sa analizati oportunitatea existentei Poligonului Permanent Deschis Baneasa din Str. Jandarmerie, in interiorul intravilanului Mun. Bucuresti.  Mentionam ca tragerile efectuate in Poligon cu munitie de razboi au dus la producerea mai multor accidente.

19. In „etapa elaborarii propunerilor” nu a fost prezentat si Regulamentului de Urbanism – partea scrisa.

Propunem supunerea spre consultare publica si a Regulamentul de Urbanism – partea scrisa.

20. Etapele de consultare si informare trebuie sa respecte „METDOLOGIA de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  amenajare a teritoriului și de urbanism„.

„… în vederea determinării oportunității planului în interes public, administrația publică inițiatoare poate aduce la cunoștința publicului intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia prin anunțuri pe pagina proprie de internet, anunțuri către proprietarii din zonă, afișări ale anunțului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zonă etc.”  

Pe pagina de internet a Primariei Sector 1, nu exista nici o informare privind Realizare P.U.Z. Coordonator Sector 1.

„În funcție de impactul estimat al PUZ, autoritățile administrației publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism și a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunității planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenția de elaborare.” 

„ Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări”

Art. 37. — Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele activități:

1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

Nu a fost prezentat REGULAMENTUL DE URBANISM – PARTEA SCRISA.

4. afișează anunțul la sediul propriu și în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puțin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

Art. 38. — În funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea acestuia:

 • a) informează publicul prin expoziții în zonă, emisiuni TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;
 • b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;
 • c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea și punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

Plan Urbanistic Zonal al Sectorului 1, Municipiul Bucuresti – elaborarea propunerilor

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATll SI PROPUNERI
asupra documentelor expuse pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti www.pmb.ro, la sectiunea Urbanism –
Consultarea publicului – Consultarea pe parcursul elaborarii – PUZ COORDONATOR AL SECTORULUI 1, MUNICIPIUL BUCURESTI.

Consultarea publicului se va realiza in perioada 18.12.2018 – 11.01.2019 – 25 zile calendaristice din momentul afisarii pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti – www.pmb.ro.
Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti: www.pmb.ro, la sectiunea Servicii – Urbanism – Consultarea publicului – Consultarea pe parcursul elaborarii.
Structura responsabila cu informarea si consultarea publicului: SERVICIUL URBANISM: Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucuresti, tel.: 021.305.55.00, interior 1701.

PUZ SECTOR 1

Plan Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1, Municipiul Bucuresti

ANUNT DE INTENTIE

Sectorul 1 al Municipiului București, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Banu Manta  nr. 9, anunţă publicul interesat asupra intentiei de elaborare a documentatiei „Plan Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1, Municipiul Bucuresti”.

Observațiile și propunerile pot fi transmise în termen de 15 zile prin poșta la
Primaria Municipiului București pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București
sau postând un comentariu pe pagina web a PMB – www.pmb.ro, la secțiunea Servicii Urbanism – Consultarea publicului– Anunt de intentie – Plan Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1, Municipiul Bucuresti

 

Status proces Jandarmerie-Primarie

UPDATE 30.10.2018

„… recurentii sustin ca avem in proprietate numai 8,4 ha. invederam onoratei instante, ca , avem in proprietate o suprafata mult mai mare, respectiv 76 993  mp       Autor: mr. B. F. – consilier juridic la JANDARMERIA ROMANA

D-nul maior – consilier juridic, inca nu a aflat ca 1 ha = 10.000 mp, iar 76.993 este mai mic ca 84.000.

Va prezentam intampinarile UM 0260 la cererile de recurs formulate de catre Consiliul  General al Municipiului Bucuresti, Primarul Sectorului 1 al Municipiului
Bucuresti, Sectorul 1 si Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti:

intampinare UM 0260

intampinare UM 0260 II

si interventiile unor proprietari:  intervenienti proces

 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

Secția a VII – a Contencios Administrativ și Fiscal

Dosar nr. 35396/3/2015

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subsemnatul xxxxxxxxx, domiciliat în Bucureşti, strada Nicolae Filimon nr. xx, bl.xx, sc.x, et.x, ap.xx, sector 6, CNP xxxxxxxxxx , intimat-intervenient  în cauza cu numărul de mai sus, în contradictoriu cu:

 • CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, recurent- pârât , cu sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr.291-293,
 • BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A JANDARMERIEI ROMANE UM 0260, intimat-reclamant, cu sediul în Bucureşti, strada Jandarmeriei nr.9-11, sector 1, CIF 4192774;
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, intimat-reclamant, cu sediul în Bucureşti, Strada Piaţa Revoluţiei nr.1A, CIF 4267095;
 • MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin Primar, intimat, pârât, cu sediul în Bucureşti, Bdul regina Elisabeta nr.47, CIF 4267117;
 • PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI prin Primar, recurent-pârât, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Bdul Banu Manta nr. 9,
 • SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, recurent-pârât, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Bdul Banu Manta nr. 9
 • şi intervenienţii Constanţa Mitu, respectiv Delcea Marian,

 

 formulez prezentele note scrise, prin care vă solicit să admiteţi recursurile formulate împotriva Sentinţei civile nr. 2966/10.05.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 35396/3/2015,  să casaţi sentinţa recurată iar pe fondul cauzei să respingeţi acţiunea ca neântemeiată.

 

Totodată vă solicit să apreciaţi cu privire la lipsa de interes a reclamantelor, care în prezent nu mai justifică folosul practic al susţinerii cauzei, întrucât prin adresa nr.792.572/24.05.2018, emisă de către Ministerul Afecerilor Externe – Jandarmeria Română UM 0260, Primăriei Sector 1 Bucureşti, s-a comunicat că: ” începând cu data de 14.05.2018, ca urmare a reomologării, zona de siguranţă a fost restrânsă la limita Poligonului Băneasa”,   situaţie în care zona de protecţie a Poligonului Băneasa reglementată urbanistic prin HCGMB nr.21/30.01.2014, nu mai este afectată.

 

DOMNULUI  PREŞEDINTE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

 

În fapt:  Prin acţiunea introductivă s-a solicitat de către reclamanta MAI anularea  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.21/30.01.2014 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti Şos.Odăi – Şos. Bucureşti Ploieşti – Str. Jandarmeriei – Şos. Gh.Ionescu Siseşti – Şos.Bucureşti – Târgovişte, Sector 1.

Pentru aceasta, reclamanta a invocat printre alte considerente lipsa avizului MAI cu privire la documentaţia de aprobare a PUZ, obligatoriu prin raportare la art.1 din Precizările privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor, aprobate prin Ordinul comun MLPAT, MAN, SRI şi MAI nr.34/3422/1995 şi ale art. 2, respectiv art. 6 alin.1 lit.c, coroborat cu art. 10 lit.e din Legea nr.50/1991.          În context s-a invocat şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal – Indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr.176/N/2000m, pentru apropierea de unităţile cu destinaţie specială (cum este şi cazul Poligonului de tregeri permanent – descoperit Băneasa), alte aspecte de nelegalitate.

 

Precizez că Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord, reprezintă reglementarea urbanistică a cca 734 hectare, zona de protecţie a poligonului, în fapt motivul pentru care s-a solicitat anularea HCGMB nr.21/30.10.2014  fiind de cca 200  hectare.

 

I. Prin Sentinţa civilă nr. 2966/10.05.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia II a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul cu numărul de mai sus, excepţiile invocate au fost respinse, cererile de intervenţie accesorii au fost respinse, acţiunea a fost admisă, cu consecinţa anulării HCGMB nr.21/30.10.2014.

S-a reţinut pentru aceasta că în conformitate cu prevederile art.2 pct.2, art. 56 alin.1 şi 2 din Lg. 350/2001, raportat la art. 1 lit. f) din Ordinul comun MLPAT, MApN, MAI şi SRI nr.34/N/3.422/30/4.221, structurile arătate avizează următoarele documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului prevăzute în anexa Lg.50/1991…… „f) planurile urbanistice zonale sau de detaliu, care se referă la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan.”

Iar pentru lipsa acestui aviz se impune anularea hotărârii contestate.

În context s-a motivat că  din lecturarea HCGMB nr.21/30.01.2014 a rezultat adresa MAI – Insp. General al Jandarmeriei Române nr.169.673./09.03.2010, nu reprezintă aviz potrivit legii, acesta fiind doar o corepondenţă între instituţii, respectiv un plan de situaţie însoţit de răspunsul Serviciului Tehnic.

Au fost respinse apărările Consiliului Local Sector 1 legat de acest aspect, în sensul în care nu era necesar acest aviz întrucât  Poligonul cu pricina nu este inclus în PUG al Municipiului Bucureşti.

 

II. Instanţa a interpretat greşit temeiul invocat pentru admiterea cererii de chemare în judecată, având în vedere următoarele argumente:

 

1. Referitor la lipsa avizului M.A.I., din documentele depuse la dosar de reclamante rezultă urmatoarele:

Situaţia de fapt:  La data de 03.03.2010,  Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti prin SC Lora Construct, a depus spre avizare către M.A.I. documentatia PUZ – Zona de Nord.

La data de 19.03.2010, M.A.I. Directia Logistică transmite către SC Lora Construct raspunsul  nr. 1.107.909/1 impreuna cu adresele nr. 169.673 din 09.03.2010, 169.673/R din 08.03.2010 prin care se specifica urmatoarele:  „– este necesara modificarea documentattiei P.U.Z. menţionate conform recomandărilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, cuprinse In adresa nr. 169.673 din 09.03.2010;

– documentatia modificata va fi prezentata institutiei noastre în vederea analizării si formulării raspunsului solicitat de firma dumneavoastra.

La data de 27.04.2010 Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti prin SC Lora Construct, a depus spre reavizare documentatia PUZ – Zona de Nord modificata conform adresei 169.673 din 09.03.2010.

Documentatia depusa spre avizare (PUZ- Zona de Nord) in data 27.04.2010 respecta recomandarile M.A.I. – I.G.J.R., transmise proiectantului prin adresa nr 169.673 din 09.03.2010, pe planşa Reglementari Urbanistice fiind trasată limita de siguranţă a poligonului situat pe str. Jandarmeriei.

Raspunsul nr. 1.110.885/1 din 31.05.2010 de la M.A.I. – Directia Logistică din data de 02.06.2010, NU a fost primit in termenul de 30 de zile de la data depunerii documentatiei ( 27.04.2010). Or, potrivit legii , dar şi apărărilor formulate de reclamante în cererea de chemare in judecată,  conform pct. 2, subpunct 2.1 din ,,Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanislic zonal” – lndicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, „Planul Urbanistic Zonal se consideră avizat,  in situatia neprimirii de la beneficiar, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei a avizului/acordului solicitat„.

Este de neânţeles cum instanţa a constatat că „La pct.2 subpct.2.1 din Ghidul mentionat, se precizeaza ca PUZ se consideră avizat, doar în situaţia neprimirii de la beneficiar, in termenul de 30 de zile de la data depunerii documentatiei a avizului/acordului solicitat, împrejurare care nu se circumscrie situaţiei de fapt din speţă….” deşi la dosar existau depuse copii după cererea înregistrată la data de 27.04.2010 cu nr. 1109920/1 şi raspunsul M.A.I. – Directia Logistică nr. 1.110.885/1 din data 31.05.2010 primit in data de 02.06.2010 şi nu a verificat împlinirea termenului de 30 de zile, calculat de la data depunerii cererii, în speţă 27.04.2010  si data primirii raspunsului , respectiv 02.06.2010.

Ataşăm înscrisurile ( Anexa 1);

 

Legat de acest aspect, vă mai învederăm faptul că textul de lege invocat pentru admiterea acţiunii  de către instanţa de fond, NU este incident în cauză .

 

Prevederile Ordinului comun MLPAT, MApN, MAI şi SRI nr.34/N/3.422/30/4.221, vizează doar avizarea f) planurilor urbanistice zonale sau de detaliu, care se referă la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan.”

Or, în situaţia pendinte, terenurile ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.21/30.01.2014 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti, NU sunt cuprinse şi nici limitrofe obiectivului special Poligon Băneasa, cel mai apropiat punct al imobilului analizat urbanistic este situat la circa 500 (cincisute) de metri, de obiectivul special protejat.

 

2. Referitor la exceptii/Aspecte de nelegalitate lăsate neverificate de instanţa de fond:

          Instanţa nu a clarificat/motivat existenţa sau inexistenta construcţiilor  la nivelul anului 2005, în zona de siguranţă a Poligonului Baneasa.

Deşi reclamantele susţin că  „la momentul reomologarii din anul 2005 nu existau constructii si nici avize de construire”, din  raspunsurile primite de la M.A.I. Directia Generală Logistică cu nr. 4.298.737/17.10.2017 si 4.290.880 din 09.11.2017  rezultă ca în anul 2005 (conform extraselor de CF), existau constructii situate integral sau parţial în zona de siguranţă a poligonului, unele edificate înainte de anul 1990.

Ataşăm înscrisurile ( Anexa 2);

 

          În motivarea sentinţei recurate, instanţa a reţinut că modificările zonei de siguranţă produse de la an la an nu au fost dovedite cu înscrisuri.  

          Motivarea este inexactă întrucât acestea rezultă din următoarele documente existente la dosarul cauzei:

 • Echipa de specialisti din cadrul M.A.P.N. – U.M. 02450 prin adresa nr. 101855 din 15.02.2005, recomanda „ca zona de siguranta de fund (fasia de captare a proiectilelor) sa fie intre 800 m si 1.200 m, urmand ca aceasta sa fie stabilita de comisia de omologare”.
 • In adresa nr 222391 din 03.03.2005 catre Primaria Sectorului 1, M.A.I. adancimea maxima de captare a gloantelor este de 1.200 m de la linia de tragere.
 • In raspunsul M.A.I. – Directia Logistica, nr. 1.110.885/1 din 31.05.2010 se specifica ca „lungimea fiisiei de siguranta de fund: 2.100 m de la limita de fund a poligonului”

Modificările sunt evidente, între  1.200 metri şi  2.100 m .

Probabil că, dacă  zona de siguranta ramanea de 1.200 m, asa cum a fost anuntata Primaria Sectorului 1 de catre M.A.I., acest proces probabil ca nu mai avea loc.  Ataşam înscrisurile (Anexa 3) ;

 

În context vă învederăm o serie de încălcări ale legii de către părţile reclamante, care au condus la situaţia de faţă;

 

Nerespectarea Ordinului 1020/1999 , în sensul în care:

a) Nu s-a respectat Art. 37. Nu a fost împrejmuit teritoriul poligonului si nu au fost montate bariere si tablite indicatoare pe drumurile incluse in zona de siguranta a poligonului (Drumul Agatului, Drumul Muntele Gaina, Drumul Opalului, Drumul Stegarului, Drumul Varful Berivoiul Mare etc).

b) Nu s-a respectat Art. 41. Dacă premergator începerii tragerilor se verifica întregul teritoriul al poligonului, era imposibil ca imobilele cnstrcţii să nu fi fost identificate, oamenii, animalele si vehiculele. În anul 2005 existau peste 10 imobile construite în zona de siguranţă a poligonului, iar in anul 2015 existau cateva sute de constructii.

Conform raspunsului nr. 3965760 din 26.09.2017 emis de M.A.I. – Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date in anul 2015 existau 312 persoane care aveau domiciliul pe străzile din Zona de siguranţă a poligonului.

          (Anexa 4);

c) Nu s-a respectat pct. 1 din Anexa 2. Executarea tragerilor a dus la întreruperea activităţilor din afara limitelor sale si la producerea de accidente. De asemenea, au fost intrerupte activitatile privind investitiile in infrastructura aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 118/2014 in valoare (inclusiv tva) de 1.106.862.660 lei.

Prin omologarea si functionarea poligonului era interzisa prezenţa pe teren intre orele 07:00-15:00 si 17:00-24:00.   Practic, a fost afectata orice activitate care necesita prezenta pe teren intre orele 07:00-15:00 si 17:00-24:00.

Tragerile executate in poligonul Băneasa au dus şi la producerea de accidente. Ultima sesizare privind un incident de tragere a fost facută de către administratorul unui imobil in luna martie 2015 către Sectia 5 Politie a municipiului Bucuresti.

d) Nu s-a respectat pct. 10 din Anexa 2. Desi din EXTRASUL din Dispozitia Directorului Directiei Managent Logistic Nr. 75 din 15.04.2005 reiese ca a fost Constituita comisia pentru omologarea poligonului  „In baza prevederilor pct. 10 din Anexa nr. 2 a  Ordinului ministrului de inteme nr.1020 din 26.10.1999”,  din comisia de omologare a lipsit reprezentantul organului administratiei locale.

Nu s-au facut verificări la faţa locului, astfel constructiile existente în zona de siguranţă erau evidente.

Poate cea mai elocventa dovada ca in zona de siguranţă existau constructii ţi că reprezentanţăă Jandarmeriei – M.A.I. aveau cunoştinţă de acest lucru îl reprezintă litigiilie din anii 2002-2004. În aceste procese M.A.I. a avut calitatea de parât iar reclamanţii au fost proprietarii imobilului din Şoseaua Odai nr.227-225.

Prin actiunile formulate, reclamanţii au solicitat despăgubiri pentru pierderile materiale suferite ca urmare a activitatilor de tragere din poligon si  obligarea paratului (M.A.I) la luarea tuturor măsurilor de protecţie a proprietăţii reclamanţilor. )

Sentinţa nr. 3474/27.05.2003 pronunţată de către Judecatoria Sector 1.

Prin urmare legat de acest aspect, există putere de lucru judecat.

Prin hotărârile pronunţate în diferitele cauze, instanţa a reţinut că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale a pâratului MAI.

Expertiza administrată în cauză a stabilit că : „pentru prevenirea ricoseurilor gloantelor in perimetrul zonelor adiacente poligonului de tragere, existau 2 posibilitati,  acoperirea poligonului, iar cea de-a doua, interzicerea  tragerilor”.                                 

          Atunci M.A.I. a optat pentru intezicerea tragerilor, conform adresei nr. 212827/6.05.2003.

(Anexa 5)

e) Nu s-a respectat pct. 11, subpunctul 9 din Anexa 2. Dosarul de omologare nu cuprinde   „Documentul de atestare a acordului organelor locale pentru utilizarea terenului in care este amplasat poligonul”. De asemenea nu a fost respectata cerinta M.A.P.N. – U.M. 0245. (a se vedea

„- Pentru omologarea comandantul poligonului va urmări sa obţină din partea organelor locale pe teritoriul cărora este situat poligonul, elaborarea unei decizii cu caracter permanent, cu privire la modul cum trebuie respectate de catre locuitori masurile de siguranta stabilite pe timpul tragerilor.” (a se vedea adresa M.A.P.N. – U.M. 02450)

„Pentru desfăşurarea activităţilor în poligoane, suprafaţa acestora trebuie să fie pregătită astfel încât să realizeze siguranţa deplină atât pentru unităţile şi subunităţile participante, cât şi pentru populaţia şi obiectivele economico-sociale din zonă… Comandanţii poligoanelor permanente vor urmări să se obţină, din partea consiliiilor populare ale localităţilor pe al căror teritoriu este situat fiecare poligon, elaborarea unei decizii, cu caracter permanent, cu privire la modul cum trebuie respectate de locuitori măsurile de siguranţă stabilite pe timpul tragerilor…”.  (a se vedea raspunsul M.A.P.N.)

(Anexa 6).

f) Nu s-a respectat pct. 12 din Anexa 2. Documentele nu au fost actualizate ca urmare a aparitiei modificarilor din zonele adiacente. In anul 2005 existau cca. 12 constructii existente in zona de siguranta, iar in anul 2015 existau sute de constructii si  312 persoane care aveau domiciliul pe strazile din Zona de siguranta a poligonului (carti de identitate emise chiar de M.A.I.)   

3. Raportat la înscrisul nr .792.572/24.05.2018, emis de către Ministerul Afecaerilor Externe Jandarmeria Română UM 0260, adresat Primăriei Sector 1 Bucureşti, prin care s-a arătat că : ” începând cu data de 14.05.2018, ca urmare a reomologării, zona de siguranţă a fost restrânsă la limita Poligonului Băneasa”,

vă solicit să apreciaţi cu privire la lipsa de interes sau după caz a lipsei de obiect, întrucât reclamantele nu mai justifică folosul practic al susţinerii cauzei, situaţie de natură să nu mai afecteze nici zona de protecţie a Poligonului Băneasa , reglementată urbanistic prin HCGMB nr.21/30.01.2014.

Intrucat, nu ma pot prezenta la toate termenele fixate de instanta, va rugam sa dispuneti si judecarea in lipsa,

(Anexa 7).

Vă mulţumesc,

 

 

 

 

STIREA INITIALA – 21.10. 2018

In adata de 19.10.2018 a fost primul termen al recursului la Curtea de Apel Bucuresti.

S-a amanat pentru data de 1.02.2019.

Nr. unic (nr. format vechi) : 35396/3/2015*
Data inregistrarii 04.04.2018
Data ultimei modificari: 19.10.2018
Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: alte cereri
Stadiu procesual: Recurs

 

Părţi

Nume Calitate parte
BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A JANDARMERIEI ROMÂNE – U.M 0260 Intimat Reclamant
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN PREŞEDINTE Recurent Pârât
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Intimat Reclamant
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN PRIMAR Intimat Pârât
PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUN.BUCUREŞTI PRIN PRIMAR Recurent Pârât
SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Recurent Pârât
SIMION GABRIEL Intimat Intervenient
CONSTANŢA MITU Intimat Intervenient
DELCEA MARIAN CU DOM. ALES Intimat Intervenient
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Recurent Pârât

 

Şedinţe

01.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: S8 Completul 7 recurs NCPC
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     
19.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: S8 Completul 7 recurs NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către Tribunalul Bucureşti, cu menţiunea de a comunica dosarul nr.35396/3/2015 , dar şi pentru a fi comunicată cererea de intgervenţie acxcesorie depusă la prezentul termen de judecată în interesul intimatei reclamante Baza de Administrare şi Deservire a Jamdarmeriei Române UM 0260, instanţa urmează a dispune amânarea judecării cauzei şi acordă un nou termn de judecată la data de 01.02.2019. Pronunţată azi, 19.10.2018, în şedinţă publică.
Document: Încheiere de şedinţă    19.10.2018

PUZ – Zona de Nord – HCGMB 21/2014

UPDATE 1:

Azi, 06.09.2018 a sosit raspunsul (Click aici pentru a citi) si de la Primaria Sector 1 – Directia Juridica, care e „pe dos”.  🙂   Deci fiecare intelege ce vrea.

 

Stirea initiala:

Conform raspunsului (Click aici pentru a citi) primit de la CGMB, PUZ-ul Zona de Nord aprobat prin HCGMB 21/2014 este suspendat „pana la solutionarea definitiva a cauzei ce formeaza obiectul dosarului  nr. 35396/3/2015”.

Urmatorul termen in proces este la data de 19.10.2018.

 

Am transmis catre Primaria Sector 1 si catre Primaria Municipiului Bucuresti urmatoarea solicitare:

Referitor la anularea HCGMB nr.21/30.10.2014 privind Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti

Avand in vedere ca:

 • Prin sentinta civila nr. 7220/2016  12.2016 emisa de Tribunalul Bucureşti  Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost suspendata HCGMB nr.21/30.10.2014 până la pronunţarea instanţei pe fond.
 • In dosarul nr. 35396/3/2015 instanta s-a pronuntat pe fond si prin sentinta civila nr. 2966/2017  05.2017 emisa de Tribunalul Bucureşti  Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost anulata HCGMB nr.21/30.10.2014.
 • CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 BUCUREŞTI PRIN PREŞEDINTE, PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI PRIN PRIMAR, a declarat recurs la data 16/03/2018, iar CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN PREŞEDINTE la data 19/03/2018.
 • Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,   20:
  • (1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunțare ori de la comunicare.
  • (2) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență.
 • Din adresa nr. 792.572/2018 transmisa de Jandarmeria Romana catre Primaria Sectorului 1 Bucuresti, rezulta ca Poligonul Baneasa a fost reomologat si „zona de suguranta a fost restransa la limita Poligonului Baneasa” (deci in afara limitelor din Planul Urbanistic Zonal PUZ – Zona de Nord a Municipiului Bucureşti).

Va rugam sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere privind valabilitatea in prezent a HCGMB nr. 21/30.10.2014, tinand cont ca s-a declarat recurs la Hotărârea pronunțată în primă instanță.   

HCGMB nr.21/30.10.2014 este suspendata, anulata sau este in vigoare pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile ?

Dorim ca informaţiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic,

la următoarea adresă de e-mail: baneasa21@gmail.com

Anexam:

Suntem dispusi să plătim eventualele taxe aferente serviciilor de scanare/copiere a documentelor solicitate.

Vă mulţumim pentru solicitudine,

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21