Drumul radial DR4 – Nord Expres

In data de 30 sept 2022 a fost lansata licitația pentru Drumul Radial DR4 – Nord Expres.

𝘛𝘦𝘳𝘮𝘦𝘯𝘶𝘭 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘢 𝘰𝘧𝘦𝘳𝘵𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘦 14.11.2022.

Finanțarea se va asigura din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Operațional Transport 2021-2027 si ar trebui finalizat pana in 2026, potrivit autorităților.

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157012

DR4 – Nord Expres, are o lungime de 11,5 km realizează conexiunea între comuna Corbeanca – Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Poligrafiei (Municipiul București).

Descriere succinta:

Elaborare documentație tehnică Studiu de Fezabilitate (SF), elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si obtinerea Autorizatiei de Construire (AC) pentru obiectivul de investiții „ORBITAL BUCURESTI DRUMUL RADIAL 4 (DR 4- NORD EXPRES)” Elaborarea se va realiza in conformitate cu reglementările tehnice, legislația in vigoare (H.G. 907/2016) si a cerințelor Caietului de sarcini, in vederea accesării fondurilor externe nerambursabile pentru implementarea proiectului drum radial DR 4-Nord Expres. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 11 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit.

Descrierea achizitiei publice:

Elaborare documentație tehnică Studiu de Fezabilitate (SF), elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si obtinerea Autorizatiei de Construire (AC) pentru obiectivul de investiții „ORBITAL BUCURESTI DRUMUL RADIAL 4 (DR 4- NORD EXPRES)”. Se va asigura ca implementarea contractului va furniza un proiect cu suficienta „pregătire matură” din punct de vedere financiar, social, economic si tehnic, bine fundamentat cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei. Elaborarea se va realiza in conformitate cu reglementările tehnice, legislația in vigoare (H.G. 907/2016) si a cerințelor Caietului de sarcini, in vederea accesării fondurilor externe nerambursabile pentru implementarea proiectului drum radial DR 4 – Nord Expres.

Drum radial DR4 Nord Expres

6 comentarii la „Drumul radial DR4 – Nord Expres

  • La etapa întocmirii Studiului de Fezabilitate se va identifica varianta optima a traseului DR 4 Nord Expres si vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici. La acel moment al proiectului se va cunoaște traseul DR4 si coridorul de exproprieri aferent.

    • Salutari .
     Proprietatea mea este fix 100% sub acest Drum / – Drumul Plaiul Campinei .
     Va raspund la intrebare . Asa , rapid , din elicopter : PMB/CGMB / Min. Dezvoltarii/ Expropriatorul – Comisie de evaluare a pretului terenului – evaluare in functie de factori precum : grila notariala , suprafata afectata , utilitati la teren , distanta fata de Sosea , scoli , statii RATB , M , etc. – propunere facuta proprietarilor – acceptare sau nu a pretului – daca nu se accepta pretul oferit de PMB / CGMB / Min. Dezvoltarii / Expropriatorul , se ataca masura in instanta / in principiu Proiectul este demarat / lucrarile merg fara sa se astepte Hot. Jud .- este normal sa fie asa , interesul public are intaietate …
     Intrati pe Google sau Codul Civil – Expropriere in cauza de Utilitate publica sau Interes public .
     Sanatate . L Cosma, 0723717867 .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *