Despre noi

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21 – Municipiul București, sector 1, Drm. Vârful Berivoiul Mare, nr. 76, ap. 2

C.I.F. 40652615 din 18.02.2019

IBAN: RO85INGB0000999908907473
Moneda: RON
Banca: ING Bank Bucuresti Centrala
Cod SWIFT: INGBROBU

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21  este o asociaţie apolitică, nonprofit, nonguvernamentală, fără scop patrimonial si de interes general.

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21  se constituie ca persoana juridica romana de drept privat, fără scop patrimonial, neutralitatea ei fiind absolută pe plan politic, sindical si confesional.

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21 îşi propune să contribuie la dezvoltarea planurilor si proiectelor de dezvoltare urbană şi rurală, a unei societăţi competitive şi dinamice, bazată pe cunoaştere, capabilă de creştere economică sustenabilă, durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o coeziune socială mai ridicată.