Vastint Ikea Sisesti – elaborarea propunerilor

P.U.Z. Vastint Sisesti – Ansamblu multifuncțional (locuințe, funcțiuni complementare, spații verzi) este in consultare publica pe siteul P.M.B. pana pe data 24.05.2019 Proiectul propus pe suprafața de 476.000 mp reprezintă una din cele mai mari investiții din Municipiul București de această categorie, prin urmare, consecințele vor fi resimțite la nivelul Citește mai mult…

Extinderea retelelor electrice de distributie

Principala piedica la realizarea unei constructii in Cartierul Padurea Baneasa, pentru majoritatea proprietarilor, o reprezinta lipsa retelelor de energie electrica. In data de 28.02.2019 prin Ordinul ANRE nr. 36/2019 a fost aprobata  Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a Citește mai mult…

Observatii si propuneri privind PUZ Coordonator Sector 1 Bucuresti, ETAPA – AVIZAREA PROIECTULUI

Desi o parte din observatiile si propunerile facute in fazele anterioare au fost respectate, raman in continuare situatii care necesita clarificari, detalieri, sau modificari ale PUZ Coordonator Sector 1. zona „L” arii rezidentiale, Hmax P+2, CUT 1,3-1,6 zona „M” zona mixta continand arii rezidentiale si dotari complementare,  Hmax P+14.  CUT Citește mai mult…