PUZ sector 1 – Observatii si Propuneri

1. Extinderea Cimitirului Straulesti 2 a fost incadrata in „L” – Zona Locuinte individuale si colective mici, desi terenul respectiv in suprafata de cca. 2.6 Ha este amenajat ca cimitir.

Propunem incadrarea in „G2” – Zona Cimitirelor. 

2. Prin P.U.Z. Coordonator Sector 1 se propun zone de parcuri si spatii verzi peste constructii existente sau imobile in curs de construire, fapt aproape imposibil de realizat. Se vor demola constructiile existente pentru a se realiza parcuri ?

Propunem ca reglementarile din PUZ Sector 1 sa respecte situatia reala iar  zonele construite sa fi incadrate in  „M” sau „L” 

3. O suprafata de cca. 2,2 Ha (la sud fata de Drumul Piscul Nou a fost inclusa in „V” – Zona parcurilor, spatiilor verzi pentru agrement si a culoarelor de protectie, desi conform P.U.G. terenurile erau incadrate in „L1c” – Locuinte individuale si colectiv mici. 

Propunem incadrarea in  „M” sau „L”, asa cum era incadrarea in P.U.G.

4. Au fost propuse artere de circulatie cu traseu infundat cu lungimi mai mari de 50-100 m, lungimi ce nu respecta prevederile HCGMB 66/2006. „Artera de circulatie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 50,00m si va fi prevazuta la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6.00m.”

Propunem respectarea HCGMB 66/2006 si reconfigurarea arterelor de circulatie conform documentatiilor aprobate anterior.

5. Nu au fost preluate arterele de circulatie aprobate anterior prin documentatii de urbanism  care si-au produs efectul (au fost delimitate zonele afectate de servituti publice – au fost realizate dezmembrari cadastrale si/sau sunt in curs de aprobare documentatii urbanistice).

5a. Artera propusa intre Drumul Piscul Mare si Drumul Piscul Rusului.
5b. Artera propusa intre Drumul Stegarului si Drumul Piscul Nou.
5c. Artera propusa intre Drumul Stegarului si legatura cu Drumul Piscul Rehiului

Propunem introducerea in P.U.Z. coordonator sector 1 a arterelor de circulatie prevazute in documentatiile de urbanism aprobate anterior si care si-au produs efectele.

6. Prin P.U.Z. coordonator sector 1 se propune o noua artera de circulatie intre Drumul Opalului si Drumul Piscul Lung.  La est de parcela cu numar cadastral 212273 este un gol ramas liber de 2.127 mp cu latimea de 7,66-11,33 (ramas de la punerea in posesie).

  Facem observatia ca strada propusa intre Drumul Opalului si Drumul Piscul Lung a reprezentat motivul pentru care a fost anulat de instanta P.U.Z. Zona de Nord aprobat in anul 2004.

Propunem ca noua artera sa fie pe golul ramas, la est de parcela cu numar cadastral 212273 similar cum s-a procedat cu golul ramas la sud de cartierul Felicity.

7. Prin P.U.Z. Zona de Nord (care in prezent este suspendat) au fost prevazute zone necesare realizarii si dezvoltarii gospodariei comunale conform studiului de retele edilitare avizat P.M.B.

 • Zona necesara pentru statie de transformare 110/20 kV (intersectia Drumul Piscul Pietrei – Drumul Piscul Nou – Drumul Piscul Mare)
 • Zona necesara pentru statii de pompare a apelor pluviale si menajere (intersectia Drumul Piscul Nou cu Drumul Piscul Corbului)
 • Zona necesara pentru statii de preepurare a apelor pluviale (pe malul lacului)

Propunem ca P.U.Z. coordonator sector 1 sa prevada zonele neceasare pentru statia de transformare 110/20 kV, statiile de pompare si statiile de preepurare.

8. In interiorul Complexului Felicity, prin P.U.Z. aprobate enterior era aprobata o suprafata de cca. 5.000 mp de spatiu verde care exista si in momentul actual (parc si spatiu de joaca). Prin  P.U.Z. coordonator sector 1, suprafata respectiva a fost inclusa in Zona Mixta. 

Propunem pastrarea suprafetei in „Zona Verde”

9. Intre strazile Drumul Stegarului, Drumul Muntele Gaina si Drumul Agatului apare o zona VP ( zona padurilor), desi in realitate nu a fost si nu este padure.

Propunem reincadrarea in zona „L” sau „M” cu pastrarea drumului existent (Drumul Stegarului).

10. Sunt necorelari intre latimea strazilor si functiunile propuse.  De exemplu:  Drumul Stegarului este pastrat la 2 benzi pe sens desi deserveste loturi construibile doar pe o parte, iar Drumul Piscul Nou (pe o lungime de 1.500 m – intre Drumul Piescul Mare si Drumul Agatului) a fost redus la o banda pe sens, desi deserveste loturi construibile stanga-dreapta dintre care o mare parte sunt incadrate in „M” – zona mixta (zona cu un C.U.T. mare si un regim mai mare de inaltime).   Trebuiesc corelate latimile strazilor intre aliniamente si inaltimea maxima admisibila a cladirilor, tinand cont de Art. 10 din Regulamentul de Ubanism P.U.G. – Zona Mixta.  Situatie similara pentru Drumul Piscul Nou si Str. Alexandru Bratu.

Propunem pastrarea la 2 benzi pe sens pentru Drumul Piscul Nou, Drumul Piscul Lung, Strada Alexandru Bratu si (eventual) reducerea la o banda pe sens cu piste pentru biciclisti pentru Drumul Stegarului.   

11. In documentatiile de urbanism aprobate anterior (sau in curs de aprobare) erau prevazute mai multe intersectii cu sensuri giratorii: intersectie Sos. Ghe. Ionescu Sisesti cu Drumul Piscul Radului, intersectia Drumul Piscul Radului cu Drumul Piscul Mosului, intersectia Drumul Piscul Pietrei cu Drumul Piscul Mare, intersectia Piscul Mosului cu Drumul Varful Berivoiul Mare etc, care nu au fost preluate de P.U.Z. coordonator sector 1. In Europa sensurile giratorii inlocuiesc din ce in ce mai multe intersecţii clasice, in încercarea de a fluidiza traficul.

Conform specialiştilor, sensurile giratorii duc la reducerea accidentelor cu 37%, accidentele soldate cu rănirea de persoane sunt mai puţine cu 75%, iar timpul de asteptare scade ! 

Propunem realizarea unui studiu de trafic si detalierea intersectiilor cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”.

12. In toate P.U.Z. aprobate anterior la Sos. Bucuresti Ploiesti (DN1), era aprobata o zona de spatii verzi  (retragerea constructiilor) fata de axul DN1 de 50-75 m. Aceasta zona (retragere) a fost redusa.

Propunem pastrarea zonei de spatii verzi de 50-75 m fata de axul DN1.

13. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune desfiintarea aterei de circulatie EXISTENTA intre Sos. Straulesti si Drumul Eugen Brote,  prevazuta prin PUG si prin PUZ aprobat cu HCGMB 60/2007 cu valabilitate prelungita prin HCGMB 227/2015 ?

Propunem pastrarea arterei de circulatie EXISTENTA.

14. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune practic defrisarea unor suprafete importante de padure (cca. 16 Ha) pentru a se include in „M” – Zona mixta.  (padurea existenta de la intersectia Sos.  Jandarmeriei cu Sos. Bucuresti Ploiesti – DN1, padurea si parcul din zona restaurantului „Casa Alba” Aleea Privighetorilor). 

Este total nefiresca propunerea de defrisare a unei suprafete insemnate din padure si includerea unor zone construite in spatii verzi (parcuri publice).   

 Propunem pastrarea zonelor actuale ca padure, respectiv parc pentru zona restaurantului „Casa Alba”.

15. A fost modificat profilul si traseul drumului aprobat prin Planului Urbanistic Zonal Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1 cu HCGMB 325/2010 cu valabilitate prelungita.

 Propunem pastrarea profilului si traseului drumului aprobat prin HCGMB 325/2010.

16. Terenurile din Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 180 au fost incluse in „S1” – Zona cu destinatie speciala, desi in realitate imobilele sunt proprietate privata si sunt construite locuinte.

Propunem includerea in zona „L” – Locuinte individuale si colective mici.

17. Nu au fost preluate reglementarile studiate si aprobate prin P.U.Z. sos. Odai nr. 3-5.

Propunem includerea arterei de circulatie existente, str. George Calinescu (strada aflata la limita dintre Mun. Bucuresti si Orasul Otopeni.

18. Va rugam sa analizati oportunitatea existentei Poligonului Permanent Deschis Baneasa din Str. Jandarmerie, in interiorul intravilanului Mun. Bucuresti.  Mentionam ca tragerile efectuate in Poligon cu munitie de razboi au dus la producerea mai multor accidente.

19. In „etapa elaborarii propunerilor” nu a fost prezentat si Regulamentului de Urbanism – partea scrisa.

Propunem supunerea spre consultare publica si a Regulamentul de Urbanism – partea scrisa.

20. Etapele de consultare si informare trebuie sa respecte „METDOLOGIA de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  amenajare a teritoriului și de urbanism„.

„… în vederea determinării oportunității planului în interes public, administrația publică inițiatoare poate aduce la cunoștința publicului intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia prin anunțuri pe pagina proprie de internet, anunțuri către proprietarii din zonă, afișări ale anunțului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zonă etc.”  

Pe pagina de internet a Primariei Sector 1, nu exista nici o informare privind Realizare P.U.Z. Coordonator Sector 1.

„În funcție de impactul estimat al PUZ, autoritățile administrației publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism și a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunității planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenția de elaborare.” 

„ Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări”

Art. 37. — Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele activități:

1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

Nu a fost prezentat REGULAMENTUL DE URBANISM – PARTEA SCRISA.

4. afișează anunțul la sediul propriu și în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puțin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

Art. 38. — În funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea acestuia:

 • a) informează publicul prin expoziții în zonă, emisiuni TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;
 • b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;
 • c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea și punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

6 comentarii la „PUZ sector 1 – Observatii si Propuneri

 1. In calitate de proprietar al unui teren situat in Drumul Piscul Lung nr 51–53 sunt in situatia neplacuta sa constat faptul ca in propunerea noului PUZ coordonator al Sectorului 1 strada va fi redusa de la 4 benzi la 2 benzi.

  Raportat la cladirile ce vor fi construite in zona, consider ca propunerea de a construi o infrastructură precară, cu străzi mici si proaste este o masura neechitabila, nejustificata de nevoi urbanistice reale si ne creeaza noua proprietarilor discomfort.

  Cei care vor avea cel mai mult de suferit din cauza inconsecvenţei urbanistice caracteristică municipiului Bucuresti suntem noi oamenii “simpli”, care se trezesc cu o strada ingusta ce se aseamana doar cu o uliţă plină cu noroi, unde nu ai loc sa parchezi sau sa intorci un autovehicul.

  Avem atatea exemple negative in jurul nostru. M-am mutat din USA in Romania in speranta ca lucrurile merg spre mai bine si oricat de optimist as fi, constat cu dezamagire ca acest oras este un dezastru imobiliar. Noile zone “rezidentiale” ale Bucurestiului sunt un exemplu viu al inconsecvenţei
  şi dezordinii urbanistice. Cartierul Pipera fiind etalonul ratării urbanistice.

  Aceasta zona din Sectorul 1 situata intre centura Nord si strada Sisesti are sansa sa salveze imaginea unui oras ruinat de incompetenta “edililor”.

  Prin urmare, in încercarea de a găsi o solutie la acest haos urbanistic va solicit ca la realizarea si aprobarea PUZ Coordonator Sector 1 sa se tina cont de documentatiile aprobate anterior in special de PUZ -Nord, aprobat prin HCGMB 231/2014 si reglementarile urbanistice ale acestuia.

 2. Acest PUZ este făcut de oameni rău voitori ori idioți. Au trecut zone de parcuri fără sa fie necesare la momentul actual și la cum se mișca lucrurile in zona, acele terenuri vor fi blocate pentru zeci de ani cu buruieni. Unde mai pui ca sunt zeci poate chiar sute de locuite deja construite care sunt trecute ca fiind in parc (adica vor trebui demolate!).
  Un om normal la cap ar fi trecut toate zonele ca fiind construibile si cu timpul pe măsura ce oamenii se mutau in cartier se cautau loturi libere unde se puteau construi parcuri. De asemenea zonele cu case nu prea necesita parcuri deoarece casele au deja teren. Parcurile se fac in zonele cu blocuri nu printre case. A văzut cineva sate cu parcuri?
  Este clar ca au fost puse zone V doar cu scopul de a devaloriza anumite terenuri cu interes ascuns sau rea voința.
  Mie nu mi-au pus terenul in zona V ca direct la tribunal ii chemam pe toți.

 3. La PUZ sector 1 pe pagina PMB sunt zeci de observatii pana in acest moment, pe cand la celelalte sectoare sunt doar cate 3-4 observatii.
  Cetatenii sectorului 1 sunt cu mai mult spirit civic si mai informati sau PUZ sector 1 are mult mai multe nereguli ?
  Voi ce parere aveti ?

  • Într-adevăr ambele sunt adevărate. Trebuia corectat puz nord 2014. Probabilitatea de contestare in instanța a acestei propuneri este de 10 ori mai mare decât a puz 2014. Probabil asta se urmărește. Blocarea zonei

 4. Luni 11 februarie ora 16, Asociatia Cartier Padurea Baneasa, reprezentata de dl Roman (membru in Consiliul Director al Asociatiei) in relatia cu Primaria Sector 1, va invita la o intalnire cu dl Primar Tudorache care va veni impreuna cu echipa din primarie: urbanism, investitii si cadastru. Intalnirea va avea loc la Drumul Regimentului colt cu Drumul Stegarului. Intalnirea a fost confirmata saptamana trecuta de directorul de investitii, dl Cosmin Fodoroiu . Va asteptam in numar cat mai mare sa participati la intalnire ca sa vada dl primar cat de interesati suntem pentru aducerea utilitatilor si amenajarea strazilor in principal Drumul Stegarului. De asemenea, speram sa ne aduca vesti bune, intrucat tot luni, dar dimineata, va avea loc o intalnire intre dna Primar Gabriela Firea si toti primarii de sectoare privind bugetul si investitiile prioritare pe 2019.
  Asociatia Cartier Padurea Baneasa – presedinte Diana Mitu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *