Vastint Ikea Sisesti – elaborarea propunerilor

Vastint Sisesti

P.U.Z. Vastint Sisesti – Ansamblu multifuncțional (locuințe, funcțiuni complementare, spații verzi) este in consultare publica pe siteul P.M.B. pana pe data 24.05.2019

Proiectul propus pe suprafața de 476.000 mp reprezintă una din cele mai mari investiții din Municipiul București de această categorie, prin urmare, consecințele vor fi resimțite la nivelul întregului sector și chiar la nivelul capitalei.

Prin viitoarea investiție se dorește construirea unui ansamblu multifuncțional (locuințe, funcțiuni complementare, spații verzi) cu regim de înălțime maxim S/Ds+P+10E.

Incinta va fi amenajată cu spații verzi, alei pietonale și carosabile. Au fost prevăzute zone verzi de aliniament în lungul arterei de circulație existente sau preluate conform documentațiilor de urbanism din zona de studiu.

Spațiile verzi din incintă și de aliniament propuse a fi amenajate vor fi plantate cu gazon decorativ, cu arbori de aliniament și plante floricole cu frunze decorative.

De asemenea, în cadrul terenului imobilului propus prin prezentul P.U.Z. vor fi prevăzute și zone verzi amenajate ce se vor relaționa cu zonele verzi propuse sau existente în imediata vecinătate și vor contribui la crearea pe viitor a unui traseu verde de-a lungul zonei de nord a Sectorului 1. Pe alei va fi montat mobilier urban.

Ansamblul va menține microclimatul din vecinătatea salbei de lacuri a capitalei și zonei de dezvoltare din nordul Municipiului București, crescând prin plantațiile propuse procentul de spații verzi pe cap de locuitor.

Proiectul urmează direcțiile propuse prin PUZ Zona de Nord, document ce a produs deja efecte în teritoriu. Se urmărește, așadar, contribuția la o dezvoltare coerentă.

Proiectul se corelează în zona de studiu cu direcțiile propuse prin PUZ Coordonator Sector 1, document ce este în curs de avizare. Se urmărește, așadar, detalierea amplasamentului în contextul de dezvoltare deja dictat prin documentații superioare ce se elaborează.

Modalitatea de gestionare a cartierului din punct de vedere al accesului controlat va conduce la sporirea sentimentului de siguranță, atât în spațiile publice, cât și în interiorul locuințelor.

În condițiile realizării proiectului descris anterior, valoarea întregii zone va crește și vor fi atrase alte investiții de același tip sau complementare în vecinătate, datorită resurselor de teren existente.

Prin realizarea viitorului ansamblu vor apărea locuri de muncă, atât pe perioada construcției, cât și ulterior, în cadrul activităților ce vor fi întreprinse, dar și pentru mentenanța acestora sau a întregului ansamblu.

Viitoarea investiție va contribui la revitalizarea zonei, în prezent cu terenuri virane, și va conduce la o utilizare mai eficientă a rezervelor de teren.

Totodată, această revitalizare va atrage și rezidenți din cartierele învecinate, așadar beneficiind și aceștia de facilitățile oferite. Acest fapt va spori integrarea socială și un spirit de comunitate mai puternic, plecând de la premisele că în cartierele învecinate au apărut deja astfel de practici.

(extras din memoriul de prezentare)

5 comentarii la „Vastint Ikea Sisesti – elaborarea propunerilor

  1. Binevenita investiția! O prima observatie ar fi poziția școlii și grădiniței ce trebuie sa prevadă capacitați pentru întreaga zona nu numai pentru locatarii proiectului. O a doua se referă la prezentarea rețelei de utilități și descrierea metodologiei de evaluarea impactului pentru vecini. Nu am găsit nimic aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *