Distribuitorii de electricitate sunt obligați să racordeze la rețea toate persoanele fizice, în 90 de zile.

Companiile de distribuție a energiei electrice vor fi obligate, după modelul celor de gaze, să racordeze la rețeaua electrică orice solicitant, indiferent de locul de consum. Pentru casnici, racordarea trebuie să fie făcută în maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire. Prevederile sunt încă la faza de proiect.

„Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative prevede obligația operatorului de distribuție a gazelor naturale de racordare a clienților casnici, urmând ca recuperarea costurilor să se realizeze potrivit normelor emise de ANRE. Scopul reglementării este de urgentare a extinderii rețelelor și asigurării accesului unei pături cât mai largi a populației la gazele naturale, în prezent costurile racordării împiedicând multe gospodării să opteze pentru utilizarea acestui combustibil. Propunem reglementarea în mod simetric a obligației operatorului de distribuție a energiei electrice să racordeze consumatorii casnici la rețea, prevedere firească având în vedere că accesul la energie 11 electrică poate fi considerat un bun de bază în lumea modernă.”

„Având în vedere caracterul de serviciu vital al activității de asigurare a alimentarii cu energie electrică, accesul la rețea la consumatorilor nu poate fi restricționat decât în condițiile prevăzute expres în lege. De asemenea în condițiile în care politicile de creștere a capacităților de producere de energie electrică din surse regenerabile cunosc o dezvoltare susținută prin programe strategice, este imperios necesar ca solicitanții în calitatea de producători, să aibă posibilitatea evacuării energiei în rețelele energetice fără niciun al obstacol (în general de natură administrativbirocratic), decât cele prevăzute în lege.” – Autori: Bende Sándor – UDMR, Sorin-Ioan Bumb – PNL

La articolul 51, după alineatul (3 4 ) se introduce un nou alineat, alineatul (3 5 ), cu următorul cuprins: «(35 ) În cazul clienților casnici, operatorul de distribuție are obligația racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat și de catre clientii casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizează cu amotizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie în conformitate cu reglementările ANRE.

http://www.cdep.ro/comisii/industrii/pdf/2020/rp464.pdf

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L415&an_cls=2020

2 comentarii la „Distribuitorii de electricitate sunt obligați să racordeze la rețea toate persoanele fizice, în 90 de zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *