Despre ambrozie

UPDATE 1

Răspunsul primit de la Politia Local Sector 1.

Petiție înregistrată la Primăria Sector 1, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, sub numărul 459/11.06.2021

Către:  Primăria Sector 1 București

In atenția d-lui viceprimar Oliver Păiuși

Prin prezenta formulam o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public referitor la terenurile infestate cu ambrozie in Cartierul Pădurea Băneasa.

Va rugam sa ne comunicați:

  1. Daca au fost verificate si identificate terenurilor infestate cu buruiana ambrozia si cate terenuri au fost identificate ?
  2. Daca a fost întocmit centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, iar in cazul in care a fost întocmit va rugam sa ne transmiteți o copie a centralizatorului.
  3. Daca au fost transmise somații către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, iar in cazul in care au fost transmise va rugam sa ne comunicați cate somații au fost transmise.
  4. La ce data va începe eradicarea ambroziei pe domeniul public in Cartierul Pădurea Băneasa ? Facem mențiunea ca din observațiile noastre cele mai multe zone cu ambrozie sunt pe domeniul public (pe marginea drumurilor).

NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.”

„(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.”

„(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.”

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: baneasa21@gmail.com

Suntem dispuși să plătim eventualele taxe aferente serviciilor de scanare/copiere a documentelor solicitate.

Vă mulțumim pentru solicitudine,

ASOCIAȚIA BĂNEASA 21

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *