PUZ sector 1 – Observatii si Propuneri – ianuarie 2020

O parte din observațiile si propunerile făcute in fazele anterioare au fost respectate dar  rămân in continuare situații care necesita clarificări, detalieri, sau modificări ale PUZ Coordonator Sector 1.  

Deși in Memoriul General se specifica: „Propunerea de organizare a sistemelor de spatii verzi de pe teritoriul studiat in PUZ Coordonator al Sectorului 1, este subordonata legislației in vigoare si anume Legea 24/2007”, totuși, unele propuneri ale PUZ Coordonator Sector 1 nu respecta legislația in vigoare (Legea 24/2007), ceea ce poate duce la anularea PUZ, așa cum s-a întâmplat si cu PUZ Coordonator Sector 6.

 1. In P.U.Z. aprobate anterior la Sos. București Ploiești (DN1), era aprobata o zona de spatii verzi  (retragerea construcțiilor) fata de axul DN1 de 75 m. Aceasta zona (retragere) in unele locuri a fost redusa.

Propunem păstrarea zonei de spatii verzi de 75 m fata de axul DN1 si detalierea profilului arterei de circulație.

2. Prin P.U.Z. coordonator sector 1, se propune practic defrișarea unor suprafețe importante de pădure  pentru a se include in „M3” – Subzona mixta. 

a) Padurea existenta de la intersecția Sos.  Jandarmeriei cu Sos. București Ploiești – DN1, pădurea,

b) Parcul din zona restaurantului „Casa Alba” Aleea Privighetorilor,

c) Pădurea existenta la str. Vadul Moldovei ). 

Propunerile PUZ incalca Legea 24/2007 Legea spatiilor verzi.

„(4) Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.”

(5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de prezenta lege.” – art. 18

Legea 24/2007  impune păstrarea zonelor actuale ca spațiu verde.

Zonele exemplificate mai jos sunt trecute in Registrul Spatiilor Verzi la Categoria Păduri, Păduri de agrement .

3. Prin P.U.Z. coordonator sector 1  nu au fost prevăzute zone pentru stații de preepurare ape pluviale.

Propunem ca P.U.Z. coordonator sector 1 sa prevada zonele necesare pentru statiile  de preepurare ape pluviale.

4. Sunt necorelari intre latimea strazilor si functiunile propuse.  

De exemplu:  Drumul Stegarului este pastrat la 2 benzi pe sens desi deserveste loturi construibile doar pe o parte, iar Drumul Piscul Nou (pe o lungime de 1.500 m – intre Drumul Piscul Mare si Drumul Agatului) a fost redus la o banda pe sens, desi deserveste loturi construibile stanga-dreapta dintre care o mare parte sunt incadrate in „M3” – zona mixta (zona cu un C.U.T. mare si un regim mai mare de inaltime).   Trebuie corelate latimile strazilor intre aliniamente si inaltimea maxima admisibila a cladirilor, tinand cont de Art. 10 din Regulamentul de Ubanism P.U.G. – Zona Mixta.  Situatie similara pentru Drumul Piscul Nou si Strada Alexandru Bratu.

Propunem pastrarea la 2 benzi pe sens pentru Drumul Piscul Nou, Drumul Piscul Lung, Strada Alexandru Bratu si (eventual) reducerea la o banda pe sens cu piste pentru biciclisti pentru Drumul Stegarului.  

5. Circulatiile nu sunt detaliate si nu sunt stabilite piste pentru biciclisti. 

Solicitam respectarea Legii nr. 350/2001 si  detalierea prin PUZ a aliniamentului stradal si alinierea cladirilor.  

Propunem  indicarea pe plansa de reglementari PUZ  a pistelor pentru biciclisti si detalierea profilelor strazilor.

6. In documentatiile de urbanism aprobate anterior (sau in curs de aprobare) erau prevazute mai multe intersectii cu sensuri giratorii: intersectie Sos. Ghe. Ionescu Sisesti cu Drumul Piscul Radului, intersectia Drumul Piscul Radului cu Drumul Piscul Mosului, intersectia Drumul Piscul Pietrei cu Drumul Piscul Mare, intersectia Piscul Mosului cu Drumul Varful Berivoiul Mare etc, care nu au fost preluate de P.U.Z. coordonator sector 1. In Europa sensurile giratorii inlocuiesc din ce in ce mai multe intersecţii clasice, in încercarea de a fluidiza traficul.

Conform specialiştilor, sensurile giratorii duc la reducerea accidentelor cu 37%, accidentele soldate cu rănirea de persoane sunt mai puţine cu 75%, iar timpul de asteptare scade ! 

Propunem realizarea unui studiu de trafic si detalierea intersectiilor cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”.

7. A fost modificat profilul, traseul si intersectiile aferente drumului aprobat prin Planului Urbanistic Zonal Penetratie Bucuresti – Autostrada Bucuresti – Brasov, sector 1 cu HCGMB 325/2010 cu valabilitate prelungita.

Atragem atentia ca este putin probabil sa se poata rezolva corect tehnic  solutia prezentata mai mult schematic prin PUZ Coordonator Sector 1.

 Propunem pastrarea profilului si traseului drumului deja aprobat prin HCGMB 325/2010 cu valabilitata prelungita.

8. Terenurile din Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 180 au fost incluse in „S” – Zona cu destinatie speciala, desi in realitate imobilele sunt proprietate privata si sunt construite locuinte.

Propunem includerea in zona „L” – Locuinte individuale si colective mici.

9. Nu au fost preluate reglementarile studiate si aprobate prin PUZ sos. Odai nr. 3-5.

Propunem includerea arterei de circulatie existente, str. George Călinescu (strada aflata la limita dintre Mun. Bucuresti si Orasul Otopeni.

10. Prin propunerea Plan Urbanistic Zonal  Coordonator Sector 1, Strada Drumul Stegarului (recent cadastrat) este figurata in UTR „V”  iar noua artera propusa a fost trasata integral pe proprietățile private. 

Solicitam respectarea amplasamentului pentru strada Drumul Stegarului.

11. Prin propunerea Plan Urbanistic Zonal  Coordonator Sector 1, o parte din Strada Drumul Piscul Mare (recent cadastrat) este figurata in UTR „M3”  iar drumul  propus a fost trasata partial pe proprietăți private. 

Solicitam respectarea amplasamentului pentru strada Drumul Piscul Mare.

12. Etapele si modalitatea de consultare si informare trebuie sa respecte „METODOLOGIA de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de  amenajare a teritoriului și de urbanism”.

„ Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări

Art. 37. — Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele activități:

1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

Solicitam notificarea proprietarilor ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ.  

3 comentarii la „PUZ sector 1 – Observatii si Propuneri – ianuarie 2020

 1. Salutari. Vad la punctul 7 – ,, a fost schimbat traseul , caile de acces , etc. ,, al Drum Expres Penetratie Autostrada B-BV . Sa inteleg ca este propus un alt traseu, diferit fata de cel stabilit prin HCGMB 325/2010 ? Sunt proprietarul unui teren situat in Drumul Plaiul Campinei , suprapus / incalcat de acest ,, Drum Expres ,, .

 2. Buna ziua,
  Am si eu un teren care este greșit încadrat in acest PUZ, in sensul ca schita mea cadastrala apare inversata. Daca ma puteți ajuta cu un nr.de telefon sau o adresa de mail a celor care au lucrat la întocmirea puz-ului v -as fi recunoscător.
  Va multumesc,
  Corin Badulescu
  0729959195

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *